Letölthető űrlapok

Tisztelt Felhasználók! Az alábbi letölthető nyomtatványok elsősorban a Polgármesteri Hivatalban folyó munka megkönnyítésére szolgálnak. A használatuk az egyes eljárásokban nem kötelező (kevés kivétellel). A különböző kérelmek, nyomtatványok a Polgármesteri Hivatalban papíron is beszerezhetőek.

Gépjármű adásvételi szerződés 2013.02.01-től alkalmazható, kitölthető mintája.

Gépjármű adásvételi szerződés 2013.02.01-től alkalmazható, kitölthető mintája.

E nyomtatványt a kivitelező tölti ki pontosan, és adja át az építtetőnek, aki a használatbavételi engedély kézhezvételét követő 30 napon belül (de legkésőbb a kikötések teljesítésekor) megküldi a környezetvédelmi hatóság részére, ha a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes r. 1.számú melléklet szerinti (utolsó oldal) küszöbértékek valamelyikét meghaladja a tényleges építési (bontási) hulladék mennyisége.
E nyomtatványt a kivitelező tölti ki pontosan, és adja át az építtetőnek, aki a használatbavételi engedély kézhezvételét követő 30 napon belül (de legkésőbb a kikötések teljesítésekor) megküldi a környezetvédelmi hatóság részére, ha a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes r. 1.számú melléklet szerinti (utolsó oldal) küszöbértékek valamelyikét meghaladja a tényleges építési (bontási) hulladék mennyisége.